Czy do fundacji rodzinnej można wnieść obligacje skarbowe?

Zgodnie z ustawą fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą z zakresu nabywania i zbywania papierów wartościowych, a zatem również obligacji. Jednocześnie ustawa o fundacji rodzinnej nie wprowadziła żadnych zmian w ustawie o finansach publicznych, która m.in. reguluje kwestie związane z obrotem obligacji Skarbu Państwa.

Zgodnie z ww. ustawą, obligacje skarbowe mogą być oferowane do sprzedaży osobom fizycznym oraz stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego. Wobec tego pojawiła się wątpliwość, czy w tym zakresie można zrównać fundację rodzinną ze zwykła fundacją.

Zdaniem Ministerstwa Finansów fundacja rodzinna nie jest podmiotem tożsamym z fundacją tworzoną na podstawie ustawy o fundacjach, a zatem detaliczne obligacje skarbowe nie mogą zostać wniesione na poczet jej funduszu założycielskiego.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top