Czy zysk wypracowany przez fundację rodzinną stanowi mienie wniesione przez fundację rodzinną?

Warto przypomnieć, że dla celów podatku dochodowego konieczne jest ustalenie proporcji mienia wniesionego przez fundatora w stosunku do mienia wniesionego przez fundację rodzinną. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że na ustalenie tej proporcji ma wpływ mienie „wniesione”. Przez „wniesienie” należy z kolei rozumieć „przeniesienie własności” lub „zbycie”. 

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zysk wypracowany przez fundację rodzinną m.in. z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, jak również wszelkie nadwyżki finansowe, czy też składniki majątkowe nabyte przez fundację rodzinną z tego zysku lub ze środków wniesionych uprzednio przez fundatora – nie stanowią mienia wniesionego przez fundację rodzinną. Wobec tego nie powinny być uwzględniane w ww. proporcji (interpretacja indywidualna z dnia 18.08.2023 r., 0113-KDIPT2-3.4011.465.2023.1.JŚ). 

Oznacza to, że otrzymanie przez fundatora lub osoby z tzw. grupy 0 świadczenia w postaci np. środków pieniężnych pochodzących z wypracowanego przez fundację rodzinną zysku, czy też w postaci mienia nabytego przez fundację w toku jej działalności, będzie w całości korzystać ze zwolnienia z podatku PIT. 

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top