Dochód z tytułu świadczenia wypłaconego beneficjentowi nie stanowi tytułu do ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego

Ustawa o fundacji rodzinnej nie przewiduje zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o systemie ubezpieczeń społecznych. Wobec tego dochód z tytułu świadczenia wypłaconego beneficjentowi nie stanowi tytułu do ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego.

Warto również przypomnieć, że dochód ten w przypadku beneficjentów należących do tzw. grupy 0 jest zwolniony z opodatkowania podatkiem PIT, jak również nie stanowi podstawy do obliczenia daniny solidarnościowej.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top