Dokapitalizowanie fundacji rodzinnej poprzez wniesienie darowizny

Ustawa o fundacji rodzinnej wyraźnie wyodrębnia mienie wniesione przez fundatora na poczet funduszu założycielskiego, od mienia wniesionego do fundacji ogółem np. w drodze darowizny. Spis mienia dotyczy bowiem mienia wniesionego do fundacji rodzinnej. Warto podkreślić, że zarząd fundacji rodzinnej jest zobowiązany do aktualizowania spisu mienia sporządzonego pierwotnie przez fundatora.

Dla celów podatkowych określana jest natomiast proporcja mienia wniesionego przez każdego z fundatorów, którą określa się w części w jakiej pozostaje suma wartości składników mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przypadająca na tego fundatora lub fundację rodzinną, do wartości sumy mienia wniesionego przez wszystkich fundatorów i fundację rodzinną.

Wobec tego ww. proporcja dotyczy mienia fundacji rodzinnej ogółem, a nie wyłączenie mienia wniesionego na poczet funduszu założycielskiego. W dalszej kolejności należy wskazać, że mienie wniesione do fundacji rodzinnej w drodze darowizny przez fundatora lub jego małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwo jest na gruncie ustawy uważane za wniesione przez fundatora.

Należy zatem uznać, że mienie wniesione poprzez darowiznę będzie musiało być ujawnione w spisie mienia i będzie uwzględnione ww. proporcji określanej dla celów podatku PIT.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top