Exit tax a fundacja rodzinna

Na podstawie art. 30da ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega m.in. zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w której wyniku Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

W tym miejscu należy wskazać, że do zmiany rezydencji podatkowej dochodzi, gdy podatnik, który wcześniej uzyskał rezydencję podatkową, przebywa na terytorium Polski łącznie krócej niż 184 dni w roku oraz jednocześnie nie posiada tu (przestał posiadać w danym roku) centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych).

Z kolei wniesienie majątku do fundacji rodzinnej powoduje, że fundacja staje się jego właścicielem. Wobec tego późniejsza zmiana rezydencji podatkowej przez fundatora, nie spowoduje utraty przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów ze zbycia składników majątkowych wniesionych do fundacji rodzinnej.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top