Fundacja rodzinna a majątek wspólny małżonków

Ustawa o fundacji rodzinnej przewiduje zmiany m.in w zakresie spadkowym jak i podatkowym, ale nie przewiduje żadnych nowelizacji w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najprościej mówiąc, oznacza to, że majątek wniesiony do fundacji będzie stanowić jej własność, a zatem nie będzie wchodził w skład majątku wspólnego małżonków, a więc w przypadku ewentualnego podziału majątek fundacji rodzinnej pozostanie nienaruszony.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy cały majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską zostanie wniesiony do fundacji, wówczas tylko fundator będzie mógł nim zarządzać. Taki stan może rodzić zagrożenie finansowe dla małżonka, który nie jest zaangażowany w działalność fundacji rodzinnej, ale przypomnijmy, że w sytuacji pozostawania w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej do przeniesienia majątku do fundacji konieczna będzie zgoda drugiego małżonka.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top