Fundacja rodzinna a PKD

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Prezesa GUS z wnioskiem o rozważenie potrzeby wprowadzenia zmiany w przedmiotowej klasyfikacji polegającej na uwzględnieniu fundacji rodzinnych. Rzecznik zaproponował, aby działalność fundacji została sklasyfikowana jako „64.32.A Działalność fundacji rodzinnych”.

Z ustanowionych wzorów formularzy wynika, że przy rejestracji fundacji rodzinnej konieczne będzie wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności wraz z kodem PKD. Należy zatem przypomnieć, że fundacja rodzinna będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku CIT jedynie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w ustawie o fundacji rodzinnej. Wobec tego obecnie niemałą trudność może sprawić odpowiednie sklasyfikowanie przedmiotu prowadzonej działalności tak, aby odpowiadał zakresowi określonemu w ww. ustawie.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top