Fundacja rodzinna może nabyć Obligacje Skarbu Państwa dostępne na rynku wtórnym

Warto przypomnieć, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, fundacje rodzinne nie mogą nabywać detalicznych obligacji skarbowych. Nie wyklucza to jednak nabywania skarbowych papierów wartościowych dostępnych na rynku wtórnym, co jest możliwe przez zakup obligacji skarbowych od Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DPSW), którzy nabyli je w ramach sprzedaży hurtowej.

DPSW mogą być polskie banki oraz podmioty zagraniczne spełniające warunki określone w regulaminie pełnienia funkcji DPSW. Aktualnie na polskim rynku funkcjonuje 11 takich podmiotów. Należą do nich m.in. PKO BP Bank Polski S.A., BNP Paribas S.A., czy Santander Bank Polska S.A oraz zagraniczne banki takie jak Deutsche Bank AG oraz Goldman Sachs Bank Europe SE.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top