Fundacja rodzinna traci zwolnienie podmiotowe z podatku CIT w przypadku udziału w spółce transparentnej podatkowo

Zdaniem Dyrektor KIS w przypadku, gdy fundacja rodzinna zostanie wspólnikiem spółki transparentnej podatkowo, będzie wówczas zobowiązana do zapłaty podatku CIT w sankcyjnej stawce 25% od uzyskanych z tego tytułu dochodów. Dyrektor KIS podkreślił, że fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku CIT, gdy przystępuje do podmiotów będących podatnikami CIT.

Warto wskazać, że zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, fundacja może prowadzić działalność gospodarczą korzystając ze zwolnienia podmiotowego z podatku CIT w zakresie przystępowania od spółek przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach.

Spółki handlowe do których może przystąpić fundacja rodzinna charakteryzują się tym, że są podatnikami podatku CIT, co oznacza, że są rozliczna na poziomie spółki, a nie wspólników.

Wobec tego, zdaniem Dyrektora , jako „podmioty o podobnym charakterze, mające swoją siedzibę w kraju albo za granicą”, należy uznawać jedynie spółki, które są podatnikami podatku dochodowego. Spółki transparentnej nie można zatem uznać za taki podmiot, co oznacza, że prowadzenie przez fundację rodzinną działalności gospodarczej poprzez przystąpienie do umowy takiej spółki spowoduje konieczność uiszczenia przez fundację rodzinną podatku CIT w stawce 25%.

Powyższe stanowisko zostało zawarte w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 24.11.2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.248.2023.2.EJ.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top