Jakie dane będą ujawnione w rejestrze fundacji rodzinnych?

Rejestr fundacji rodzinnych będzie przypominał Krajowy Rejestr Sądowy. Będą w nim ujawnione dane fundatora, beneficjentów oraz członków organów takie jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz adresy do doręczeń.

Podobnie jak w przypadku rejestru przedsiębiorców, dane te będą jawne, a zatem każdy będzie miał prawo otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz informacje z rejestru fundacji rodzinnych. Dane wpisane do rejestru będą również korzystać z domniemania prawdziwości.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top