Kolejna nowelizacja przepisów dotyczących fundacji rodzinnej

Projekt ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw przewiduje uchylenie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, na podstawie których:

  • fundacja rodzinna mogła bez ograniczeń nabywać nieruchomości rolne od fundatora,
  • beneficjenta fundacji rodzinnej, będący osobą bliską fundatora mógł bez ograniczeń nabyć nieruchomości rolne od fundacji rodzinnej.

Wobec tego po wejściu w życie omawianej nowelizacji fundacje rodzinne nie będą mogły swobodnie nabywać ziem rolnych.

W uzasadnieniu projektu wskazano bowiem, że uprzywilejowanie fundacji rodzinnych w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi jest nieuzasadnione. Projektowana zmiana ma na celu zabezpieczenie gruntów rolnych przed ich nadmierną koncentracją.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top