Koncepcja tzw. ukrytych zysków

Nowelizacja ustawy o fundacji rodzinnej zakłada opodatkowanie fundacji rodzinnej 15% CIT w przypadku tzw. ukrytych zysków, które kojarzone są z przepisów o estońskim CIT.

Ukryte zyski zostały określone przez ustawodawcę niezwykle szeroko i mogą to być odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną. Jako przykłady takich ukrytych zysków można wymienić m.in.:

  • nieodpłatne świadczenia niestanowiące świadczeń na rzecz beneficjenta w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej przekazane na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z nimi bądź fundacją rodzinną (m.in. darowizny),
  • koszty finansowania udzielonego fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z nimi bądź fundacją rodzinną.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top