Kto będzie miał dostęp do akt rejestrowych fundacji rodzinnej?

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej akta rejestrowe może przeglądać, w obecności pracownika sądu rejestrowego, fundator, członek organu fundacji rodzinnej, beneficjent oraz osoba mająca interes prawny. Osoby te będą mogły uzyskać również poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz informacje z akt rejestrowych.

Warto wskazać, że interes prawny nie jest pojęciem zdefiniowanym. Wobec tego do sądu rejestrowego będzie należała ocena, czy dana osoba wykazała interes prawny w uzyskaniu wglądu do akt rejestrowych fundacji rodzinnej. Z uwagi na fakt, że fundacja rodzinna jest nowym podmiotem prawnym konieczne w tym celu będzie sięgnięcie przez sąd rejestrowy do dotychczasowego dorobku orzecznictwa.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top