Liczba Fundacji Rodzinnych w Polsce na koniec 2023

W przeciągu tego roku, czy też właściwie od nieco ponad połowy roku kiedy Ustawa o Fundacjach Rodzinnych weszła w życie – zarejestrowano 388 fundacji rodzinnych, spośród 827 złożonych w tym czasie wniosków – co wynika z danych uzyskanych przez Brightspot Legal od Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (stan na 18 grudnia br.), który zgodnie z ustawą zajmuje się prowadzeniem Rejestru Fundacji Rodzinnych.

Ustawa o fundacjach rodzinnych weszła w życie dnia 22 maja. Jeszcze 18 września spośród 378 złożonych wniosków zarejestrowano 120 fundacji. Ciężko nie przyznać, że tempo budzi wrażenie. Zwłaszcza jeśli zauważymy, iż jest to całkowicie nowa instytucja w polskim porządku prawnym, która została wprowadzona w roku wyborów parlamentarnych.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top