Liczba zarejestrowanych fundacji rodzinnych – stan na wrzesień 2023

Do 18 września bieżącego roku zostało już zarejestrowanych 120 fundacji rodzinnych, spośród 378 złożonych w tym czasie wniosków – co wynika z danych uzyskanych przez Brightspot Legal od Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, który zgodnie z ustawą zajmuje się prowadzeniem Rejestru Fundacji Rodzinnych.

Ustawa o fundacjach rodzinnych weszła w życie dnia 22 maja, a dnia 28 lipca sąd zarejestrował pierwszą z nich. Już dnia 2 sierpnia było 25 zarejestrowanych fundacji. Taki „wynik” okresie zaledwie czterech miesięcy świadczy o dużym zainteresowaniu fundacjami rodzinnymi, jak i coraz lepszym przeprowadzaniu tego procesu przez sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

Niemal 830 tysięcy przedsiębiorstw w Polsce, to przedsiębiorstwa rodzinne. Coraz większa liczba ich założycieli przekracza wiek emerytalny. Założyciele tych podmiotów długo czekali na rozwiązanie, będące analogicznym do niemieckiego Familienstiftungen, czy amerykańskiego Trust Fund. Fundacja rodzinna poza ułatwieniem chronienia majątku przed jego rozdrobnieniem i wyznaczenia sukcesji, ma również zauważalne korzyści podatkowe.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top