Małżonkowie-fundatorzy jednak są zwolnieni z PIT

30 kwietnia br. Dyrektor KIS wydał interpretację, w której stwierdził, że gdy dwaj małżonkowie są fundatorami fundacji rodzinnej, to przy wypłacie świadczenia dla jednego z nich beneficjent-małżonek skorzysta tylko z połowy zwolnienia z podatku PIT.

Ta interpretacja została szeroko skomentowana jako niekorzystna i zaprzeczająca celom powstania fundacji rodzinnej. Zwłaszcza, że osoby będące w małżeństwie są ze sobą w tzw. grupie 0, przez co podlegają całkowitemu zwolnieniu z podatku a wspólność majątkowa małżeńska jest współwłasnością łączną, nie ułamkową.

Małżonkowie zaskarżyli tamtą interpretację i w wyniku tego otrzymali nową (0112-KDIL2-1.4011.114.2024.3.JK), uwzględnioną przez Fiskusa w której wycofał się ze swoje stanowiska i potwierdził, że w przypadku wypłaty takiego świadczenia będzie ono zwolnione z PIT w całości.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top