Ministerstwo Finansów opublikowało projekty deklaracji podatkowych dla fundacji rodzinnej

6 listopada 2023 r., Ministerstwo Finansów opublikowało projekty wzory formularzy CIT-8FR i CIT/F. Zainteresowani podatnicy mogli zgłaszać do Ministerstwa swoje opinie co do przedstawionych projektów deklaracji.

Warto wskazać, że:

  • CIT-8FR(1) – to deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej. Formularz składa fundacja rodzinna i fundacja rodzinna w organizacji w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej, na podstawie art. 24s ust. 1 ustawy CIT.
  • CIT/F(1) – to informacja o wysokości dochodu (przychodu) z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Formularz składa fundacja rodzinna i fundacja rodzinna w organizacji w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej, jako załącznik do zeznania CIT-8. Wypełnia fundacja rodzinna, do której ma zastosowanie art. 24r ustawy CIT.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top