Nowelizacja wchodzi w życie

22 maja 2023 r. wejdzie w życie ustawa o fundacji rodzinnej zawierająca znowelizowane przepisy. Oznacza to, że:

  • rozszerzeniu ulegnie grupa beneficjentów – będą oni mogli skorzystać z 10% stawki PIT,
  • fundator oraz beneficjent będą mogli być wspólnikami spółki opodatkowanej na zasadach tzw. „estońskiego CIT-u”,
  • w przypadku uzyskania przez fundację przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją (wystarczy 5% udziałów/akcji), Fundacja będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego w stawce 19%,
  • „ukryte zyski” będą opodatkowane stawką 15%,
  • fundacja rodzinna w organizacji zostanie pozbawiona zwolnienia podmiotowego z podatku CIT w przypadku niezgłoszenia jej do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jej powstania albo gdy postanowienie sądu rejestrowego odmawiające jej zarejestrowanie stało się prawomocne.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top