Opodatkowanie ukrytych zysków

Ustawa o fundacji rodzinnej została znowelizowana zanim weszła w życie. Ustawa w nowym brzmieniu przewiduje opodatkowanie stawką 15% CIT tzw. „ukrytych zysków”, do których zaliczane są m.in.:

  • odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną;
  • darowizny lub inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia, inne niż świadczenia fundacji na rzecz beneficjenta, przekazane, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz beneficjenta, fundatora, podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną;
  • świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top