Organy podatkowe potwierdzają, że fundacja rodzinna jest podatnikiem VAT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu tej ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zdaniem organów podatkowych w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT tj. wskazanych w art. 5 ustawy o VAT, gdy fundacja rodzinna będzie dokonywała tych czynności w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na cel czy rezultat tej działalności, będzie uznana za podatnika podatku VAT (interpretacje indywidualne z dnia 19 lipca 2023 r., 0114-KDIP4-3.4012.205.2023.3.DS, z dnia 14.09.2023 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.488.2023.1.KP).

Organy podatkowe podkreślają również, że przepisy ustawy o VAT oraz dyrektywy w zakresie uznania podmiotu za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą stanowią o realizacji zasady powszechności opodatkowania VAT, wynikającej zarówno z przedmiotowego opodatkowania tym podatkiem, który obejmuje wszelkie dostawy towarów i świadczenie usług za wynagrodzeniem, jak i zakresu podmiotowego z uwagi na szeroko zakreślony krąg podmiotów uznawanych za podatników VAT (interpretacja indywidualna z dnia 28 lipca 2023 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.272.2023.3.DS).

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top