Pierwsze interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej!

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał już pierwsze interpretacje indywidualne w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnej. Potwierdzają one założenia o neutralności podatkowej i korzyściach płynących z fundacji rodzinnych.

Przede wszystkim Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wniesienie przez fundatora mienia na poczet funduszu założycielskiego nie stanowi po stronie fundatora przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (interpretacja indywidualna z dnia 19.06.2023 r.,  nr 0112-KDIL2-1.4011.347.2023.2.JK, interpretacja indywidualna z dnia 15.06.2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.284.2023.3.JŚ).

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top