Pożyczka udzielona beneficjentowi na czas nieokreślony a podatek od tzw. ukrytych zysków

Zgodnie z ustawą fundacja rodzinna jest zobowiązana do uiszczenia podatku CIT w stawce 15% tzw. ukrytych zysków. Zgodnie z art. 24q ust. 1a. ustawy o CIT, do ukrytych zysków zaliczane są m.in. pożyczki:

·         udzielone przez fundację rodzinną beneficjentowi w tej części, która podlegała zwrotowi w danym roku podatkowym i nie została zwrócona do dnia upływu terminu złożenia deklaracji, o której mowa w art. 24s ust. 1, za ten rok podatkowy;

·         udzielone przez fundację rodzinną beneficjentowi na okres co najmniej 10 lat albo na okres krótszy niż 10 lat, jeżeli ostateczny termin obowiązywania umowy wyniósł co najmniej 10 lat.

Wobec tego ww. przepis nie uwzględnia pożyczek udzielonych na czas nieokreślony. Należy zatem wywnioskować, że tzw. ukrytym zyskiem nie będzie pożyczka udzielona beneficjentowi na czas nieokreślony. W celu uniknięcia wątpliwości warto jednak uzyskać w tej kwestii indywidualną interpretację podatkową.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top