Prowadzenie przez fundację rodzinną działalności z zakresu najmu lokali mieszkalnych

Co do zasady budynek (lokal) mieszkalny podlega opodatkowaniu najniższymi stawkami podatku od nieruchomości.

Warto przypomnieć, że prowadzenie przez fundację rodzinną działalności z zakresu najmu mieści się w zakresie działalności dozwolonej przez ustawę, zatem będzie objęta zwolnieniem z podatku CIT. Jednakże w omawianym przypadku fundacja, jako przedsiębiorca będzie zobowiązana w do opłacania podatku od nieruchomości w wyższej stawce, ponieważ lokal będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Z kolei w zakresie podatku VAT należy wskazać, że w sytuacji, gdy fundacja przekroczy limit dla czynnych podatników VAT, będzie zobowiązania do opodatkowania prowadzonej działalności podatkiem VAT.

Warto jednak wskazać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolnione z podatku VAT są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Nie jest tu istotne kto dokonuje wynajmu mieszkania tj. czy przedsiębiorca, czy osoba fizyczna, lecz na jakie cele.

Wobec tego, jeżeli fundacja rodzinna będzie wynajmować lokale na cele mieszkaniowe przychód z najmu będzie objęty zwolnieniem przedmiotowym z VAT.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top