Rejestr fundacji rodzinnych nie będzie prowadzony w formie online

Z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2023 r. w sprawie rejestru fundacji rodzinnych wynika, że rejestr będzie prowadzony w systemie informatycznym, a nie teleinformatycznym. Oznacza to, że nie będzie od dostępny w wersji online jak system eKRS, czy Elektroniczne Księgi Wieczyste.
Wobec tego, aby przeglądać akta fundacji rodzinnej konieczne będzie osobiste udanie się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Nie ulega wątpliwości, że brak dostępu do rejestru fundacji w wersji online w praktyce będzie utrudniał prowadzenie przez fundację działalności gospodarczej z uwagi na fakt, że nie będzie możliwe szybkie zweryfikowanie podmiotu, czy też sprawdzenie zasad reprezentacji fundacji. Będzie to również negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i system obrotu.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top