Rozszerzenie grupy beneficjentów fundacji rodzinnej

Najnowsze zmiany ustawy o fundacji rodzinnej przewidują wprowadzenie trzeciej grupy beneficjentów, którzy zostaną objęci stawką 10% PIT z tytułu świadczeń wypłacanych z fundacji. Co do zasady będą to osoby z dalszej rodziny, które zostały poniekąd pominięte przy regulacjach dotyczących tzw. grupy 0 tj. m.in. zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top