Wniesienie do fundacji akcji amerykańskich spółek a podatek od spadków i darowizn

W USA opodatkowaniu podatkiem federalnym od spadków tzw. „estate tax” podlegają aktywa spadkodawcy (masa spadkowa) zanim zostaną przekazane spadkobiercom. Stawka „estate tax” może maksymalnie wynieść 40%. Dodatkowo, masa spadkowa może podlegać opodatkowaniu na poziomie stanowym np. w Nowym Jorku stawka od omawianego podatku wynosi od 3,06% do 16%. Warto wskazać, że omawianego podatku nie należy mylić z podatkiem od spadków tzw. „inheritance tax”, który jest pobierany od spadkobiercy w niektórych stanach.

Warto jednak wskazać, że amerykańskie prawo podatkowe przewiduje tzw. kwoty wolne zarówno od „estate tax” jak i „inheritance tax”. W przypadku osób będących rezydentami USA kwota wolna w przypadku federalnego „estate tax” w 2023 roku wynosi 12,92 mln USD, natomiast na poziomie stanowym np. w Nowym Jorku – 6,58 mln USD. Niestety w przypadku osób niebędącymi rezydentami USA kwota wolna od podatku federalnego wynosi zaledwie 60 tys. USD.

Poza omówionymi wyżej podatkami, amerykańskie prawo podatkowe przewiduje również odpowiednik polskiego podatku od darowizn tzw. „gift tax”. Stawki „gift tax” wahają się od 18% do 40%, jednakże obowiązek podatkowy powstaje dopiero po przekroczeniu rocznego limitu, który w 2023 roku wynosi 17 tys USD. Dodatkowo z omawianego podatku zwolnione są darowizny np. w postaci pokrycia kosztów edukacji, leczenia, czy też przekazania środków trustowi, którego polskim odpowiednikiem jest fundacja rodzinna.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top