Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej nie zawsze jest neutralne podatkowo

O ile wniesienie na poczet funduszu założycielskiego albo przekazanie w drodze darowizny akcji / udziałów jest całkowicie neutralne podatkowo, zarówno po stronie fundacji rodzinnej jak i fundatora, o tyle wniesienie mienia przez przedsiębiorcę będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia

Wobec tego wniesienie do fundacji rodzinnej np. nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, zaś fundacji nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia tej nieruchomości.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top