Wspólnik spółki na estońskim CIT może być fundatorem lub beneficjentem – nowelizacja ustawy

Projektowana zmiana przepisów o estońskim CIT dotyczącym możliwości posiadania przez fundatora i beneficjenta fundacji rodzinnej statusu wspólnika
w spółce opodatkowanej tzw. estońskim CIT jest jedną z kluczowych i bardziej oczekiwanych zmian w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnych.

Warto jednak podkreślić, że udziały spółki korzystającej z reżimu estońskiego CIT nadal nie będą mogły zostać wniesione do fundacji
rodzinnej, a tym samym fundacja rodzinna niestety nie będzie mogła być wspólnikiem spółki stosującej ryczałt od spółek.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top